तांत्रीक मुद्दे

भारतीय भाशेंत इलॅक्ट्रॉनीक अणकार सहायता आध्याप विकासाच्या प्राथमिक पायरीवर आसा. या प्रकारचे उपकरणात समविष्ट आसा: वर्ड प्रोसेसर्स, शब्दकोश, प्रबंधन उपकरण, शब्द बैंक, ऑनलायन शब्दकोश, ऑनलाइन आनी दृश्य पर्यायवाची/विलोम शब्दकोश, शब्दशोधक, अणकार मेमरी सॉफ्टवॅर, ई-अणकार (मशीन अणकार सॉफ्टवॅर), शब्दावली, कॉरपोरा, शुद्धलेखन तपासक, व्याकरण तपासक , इलेक्ट्रॉनिक शब्दकोश, तांत्रिक शब्दावली, व्याकरण शब्दावली, ऑनलाइन उपकरण, सांस्कृतिक शब्दकोश, आनी अन्य सुविधा. यापैकी मशीन अणकार पॅकेज व्यतिरिक्त सगळ्या अणकारकांना मदद उपलब्ध करते, पण प्रत्यक्ष अणकार करत नाही.

एनटीएम प्रशिक्षणांत मदत करून आनी काही कार्यासाठी मानवी तांत्रिक स्रोताच्या विकासाद्वारे भागीदारी आनी सहकार्या सहारे दूसरों को सहायता करके मशीनी अनुवादात तांत्रीक विकालाची सुविधा उपलब्ध करू शकतो. भारतीय भासां खातीर तंत्रज्ञानाच्या विकासात (टीडीआइएल) आनी सी-डैक इ. जैसे जोडलेल्या संस्थांना एनटीएम निम्नलिखित क्षेत्रांत सहायता प्रदान करु शकतो.

a. गरजेचो पाया खासकरून डिजिटल उपकरण जसे पर्यायवाची/विलोम शब्दकोश, द्विभाषी शब्दकोश, अणकार मेमोरी के लिए सॉफ्टवॅर इ. विकसीत करणे ज्याचा प्रत्यक्ष उपयोग अधिकाधिक समर्थ आनी प्रभावकारी अनुवादासाठी होतो.
b. दीर्घ काळा खातीर वेगवेगळ्या संस्थांचे भागिदारी वरवीं शाब्दीक साधनां जशीं ई-शब्दकोश, वर्डनॅट, भाशा विश्लेषण आनी संश्लेषण उपकरण, अन्वितिकार, आनी आवृति विश्लेषक इ. विकसीत करणे आनी तयार दवरप; इथे एनटीएम सभा आयोजनाद्वारे, ऑनलाईन परिचर्चा इ. सहारे समूहिक कार्यासाठी लिए एक संयुक्त मंच उपलब्ध करू शकतो.
c. स्पश्ट डिजिटल रूपांत अणकार आनी स्रोत पाठां खआतीर मालकी हक्काचे मुद्दे सोडोवप. एनटीएम हे सुनिश्चित करू शकतो का या डिजिटल सामग्रीच्या भंडाराची देखरेख निश्चित मानक XML tags आनी DTD बरोबर एका सगळ्यामान्य स्वरुपांत केले जाऊ शकते.
d. एलडीसी-आइएल प्रकल्पाच्या तहत टिप्पणी आनी संलेखनच्या सहारे विकसीत केली जाणाऱ्या उच्च कोटिच्या समांतर कॉरपोराची देखरेख आनी निर्मिती . या प्रकारच्या कॉरपोरास मशीन अणकार प्रणाली प्राप्त करण्यासाठी अभियानाद्वारे सीखे जानेवाले तकनीकों से प्रयोग किया जा सकता है।
e. 1960 त 15 देशांचो समाविश्ट करुन संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारे आरंभ केला गेला. भाषेच्या वैश्विक नेटवर्किंगच्या रुपांत अंतरभासवर आधारीत अभिगमचा विकास करणे. इंग्लीश आनी भारतीय भाषांत मशीनी अनुवादासाठी आयआयटी मुंबई पूर्विच विविध प्रकारचे उपकरण, तंत्र आनी संसाधनाचा विकास केला आसा, ज्याला लोकप्रिय केले जाऊ शकते.