परिभाशा (शब्दावळी)

ज्ञान पाठाचो अणकार करूंक, तकनिकी आनी विज्ञानीक शब्दावळीचो अणकार आनी प्रमाणीकरण ही प्राथमीक गरज आसा. आयज मेरेन भारतीय भासां मदीं वापरिल्ले शब्दावळींत एकरूपता ना वा दिसना. तमिळ, बंगाली सारक्या थोड्या भासांनी खुबश्यो शब्दावळी तयार केल्ल्यो आसात जाल्यार हेर थोड्या भासांनी एकूय शब्दावळी वा शब्दार्थकोश तयार जाल्ली ना. एनटीएम विज्ञानीक आनी तकनिकी शब्दावळी आयोग (सीएसटीटी) च्या सांगातान भारतीय भासांनी तकनिकी शब्दावळी वा परिभाशेचें प्रमाणीकरण करता. राष्ट्रीय अणकार मोहिमेच्या प्रयेत्नाक लागून विज्ञानीक आनी तकनिकी शब्दावळी आयोग बळकटी मेळटली. 22 भारतीय भाशेंत विज्ञानीक आनी तकनिकी शब्दावळी वाडोवंक आनी तांकां निश्चिती दिवंक उपकारतात, जाका लागून ज्ञान पाठाचें बेगीन आनी सहजपणान तसोच बरो अणकार शक्य जातलो.