कोण सामिल आसात? कार्यकारी समिती

केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान (CIIL)

सध्या, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान ही NTM खातीर मध्यवर्ती संस्था तशेंच प्रमुख सुविधाकारक आसा. मोहिमेचें काम हें सीआयआयएल् (CIIL) च्या प्रांगणांत चालू आसा. सीआयआयएला (CIIL) चे संचालक मिशनचे मुख्य (कार्यकारी) अधिकारी आसात. एकदां सक्षम अधिकाऱ्यांची संमती मेळ्ळ्या उपरांत निमाणे कडेन NTM एका स्वतंत्र स्वायत्त संस्थेच्या रुपांत येतली अशी वर्तविल्या करतात. ऍनटीएम साहित्य अकादेमी, नॅशनल बूक ट्रस्ट, विज्ञानीक आनी तकनिकी शब्दावळी आयोग, सी-डॅक आनी हेर राष्ट्रीय संस्थां कडेन समन्वय करून कार्य करता.

NTM ची एक प्रकल्प सल्लागार समिती (पॅक) अशी सर्वाच्च समिती आसा जी, निर्णय घेवंक NTM क आदार करता. ही 25 तज्ञांची समिती आसा. जातूंत विद्वान, शिक्षणतज्ञ तशेच वेवसायीक अणकारपी, लेखक, साहित्यीक, साहित्य अकादेमीचे संचालक, विद्यापिठाचे कुलगुरू, पुस्तक विक्रेता आनी प्रकाशकांच्या संघांचे वांगडी, भारत सरकाराच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रतिनिधी तशेच आयआयटी सारक्या संस्थांचे प्रोफेसर लेगीत आसपावीत आसात.

पॅक शिवाय सकयल दिल्ल्यो चार उप-समित्यो NTM क कार्यां चालीक लावंक मार्गदर्शन आनी सल्लो दितात:
i. दर वा प्रेस थारोवंक उप-समिती
ii. लेखाधिकार आनी कायद्याचे गजालीं खातीर उप-समिती
iii. ज्ञान पाठा खातीर उप-समिती
iv. मदतसहाय्य अनुदाना (Grants-in-Aid) खातीर उप-समिती
 
प्रकल्प सल्लागार समिती (NTM-PAC)
नोडल ऑफिसर संचालक, सीआयआयएल
प्रकल्प संचालक
ऍनटीएम(NTM) खातीर मंजूर केल्ल्यो सुवाती: 65
सहाय्यक कर्मचारी