ध्येय आनी उद्दिश्टां

मिशनाचो अल्पकालीन उद्दिश्ट/ हेतू

  » साहित्यांत ग्रंथांचो अणकाराचे सगळे म्त्वाच्या विशयांत जे, महाविद्यालय आनी विद्यापिठांत शिकयतात, तांचें प्रकाशन करप आनी बढावो दिवप.
  » पांच डेटाबेस- भारतीय विद्यापिठाचे डेटाबेस, नॅशनल रजिस्टर ऑफ ट्रांसलेटर्स, प्रकाशकांचो डेटाबेस, अणकाराची बिब्लिओग्राफी, फॅकल्टी डेटाबेसाची निर्मिती आनी जतन करप.
  » इंग्लीश आनी भारतीय भासां मदीं यंत्र सहाय्य अणकाराक बढावो दिवप.
  » प्रमाणपत्रीकरण आनी अणकारप्यांक वेगवेगळ्या क्षेत्रांत प्रशिक्षण
  » अणकारप्यांच्या शिक्षण कार्यक्रमा अंतर्गत अल्पावधीचे दिशादर्शक कोर्सेस घडोवन हाडप
  » शब्दकोश आनी थिसॉरस सारक्या अणकाराच्या साधनांचो विकास
  » भारतीय भासां मदीं विज्ञानीक तशेंच तांत्रिक परिभाशेचे निर्मिती खातीर विज्ञानीक आनी तकनिकी शब्दावळी आयोगा मदीं समन्वय करप

मिशनाचीं दीर्घकालीन उद्दिश्टां

  » सॉफ्टवॅराचेर संशोधन आनी विकासा खातीर ट्रांसलेशन मॅमोरी, वर्ड फायंडर्स, वर्ड नॅट आनी हेर तेंको पुरवण करप.
  » नॅचरल लँग्वेज प्रॉसॅसींग आनी अणकारा संबंदी हेर प्रकल्पांक फॅलोशीप आनी अनुदान दिवप.
  » अणकाराचेर डिग्री आनी डिप्लोमा कोर्स दिवपी विद्यापीठ/ विभागांत - जोड भासां मदीं अणकाराची हस्तपुस्तिका/नियमपुस्तिका तयार करपा सारक्या विशिश्ट प्रॉजॅक्टांक अनुदान पुरवण करप
  » अणकारा संबंदीत नियतकालिक आनी अणकारा संबंदीत ग्रंथ प्रकाशनाक फाटबळ दिवप
  » प्रांतीय अणकार उत्सव, भासाभास आनी चर्चा, पुस्तक प्रदर्शन अणकारप्यांक आनी अणकार कार्याक दृश्यरूपता दिवप/दृष्टिगोचर करप.
  » अणकार अभ्यासाचो एक ज्ञानसंचय उभारप आनी त्या विशयाच्या डिसकोर्साक चालना दिवप.
  » अणकाराचो एक संभवनीय वेवसाय स्थापन करून अणकार उद्योग निर्मिती करप.

फायदेकार

NTM चो उद्देश हो सर्वसमावेशक ज्ञान समाज निर्माण करप आसा. अणकाराक चालना दिवन ज्ञानाच्या समान वितरणा खातीर फायदेकार आनी लाभकारक ग्रंथांचो अणकार एके भाशेंतल्यान दुसरे भाशेंत अणकार करपाचो प्रयेत्न अभियान /मिशन करतात. भाशेच्या अडथळ्याक लागून ज्ञानाची पोच नाशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक हाचो फायदो जातलो.
  » वेगवेगळ्या पांवड्यांचेर वेगवेगळ्या विशयांच्या शिक्षकांक
  » लेखक/ अणकारपी/ प्रकाशक
  » अणकार अभ्यास विभाग, भाशाशास्त्र आनी वेगवेगळीं विद्यापिठां आनी संस्थांच्या संशोधकांक
  » नवे आनी रोचक गजालींच्या सोदांत आसपी भारतीय भाशेंतले प्रकाशक
  » अणकाराच्या सॉफ्टवॅराची निर्मिती करपी
  » तुलनात्मक साहित्याचो अभ्यास करपी विद्वान
  » साहित्यीक आनी ज्ञान पाठाच्या सोदांत आसपी वाचक
  » अनौपचारिक शिक्षणांत गुंतिल्ले स्वंयसेवक
  » भौशीक भलायकी, नागरीक हक्क, पर्यावरण, विज्ञान आनी हेर क्षेत्रांनी काम करपी बिगर सरकारी संस्था
  » सरकारी आनी खासगी संस्था तशेंच दुभाशीच्या सोदांत आशिल्ले व्यक्ती
  » उप-माथाळे (सबटायटल्स) आनी बहुभाशीक प्रदर्शनाच्या सोदांत आसपी फिल्म निर्माते
  » एफ् एम् आनी हेर रेडिओ गृह जांकां वेगवेगळ्या भासांनी कार्यक्रमांची गरज आसा