वेवस्थापनाची रचना

वेवस्थापन
सीआइआइएल एक प्रमुख संगठना आशिल्ल्यान राष्ट्रीय अणकार मोहिमेची स्थापना करतली आनी संचालीत करतली. सीआयआयएलचे संचालक प्रकल्पाक लागू करपा खातीर प्रमुख पदाधिकारी आसतले. एनटीएमचे प्रकल्प संचालक एनटीएमच्या परियोजना सल्लागार समितीचे वांगडी सचिवाच्या रुपांत काम करतले. (जाचें संक्षिप्त रूप एनटीएम-पीएसी आसतलें)

प्रकल्प सल्लागार समिती (ऍनटीएम-पीएसी)
एनटीएम-पीएसीचा आराखडा खालीलप्रमाणे असेल:
संचालक, केन्द्रीय भारतीय भास संस्थान,मैसूर वांगडी
संयुक्त सचिवाने ने नेमलेला (भाषांचे) या संचालक (भाषांचे) उच्च शिक्षण विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार वांगडी
संयुक्त सचीव आनी वित्तीय सल्लागार या आयफडी ने नेमलेला (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) वांगडी
अध्यक्ष, वैज्ञानिक व तांत्रीक पारिभास आयोग (सीयसटीटी) वांगडी
अणकार शिक्षण विभागातील विभिन्न विश्वविद्यालयातील दोन प्रतिनिधि प्रतिनिधिमंडल वांगडी
विविध राज्यातील दोन प्रतिनिधि (आलटुनपालटुन) वांगडी
भास विद्यापीठातील एक कुलगुरू (आलटुनपालटुन) वांगडी
प्रकाशक व पुस्तक विक्रेत्यांपैकी तीन वांगडी
सचीव, साहित्य अकादेमी वांगडी
संचालक, राष्ट्रीय पुस्तक संघठन (ऍनबीटी) वांगडी
विविध आयआयटी, एनआइटी व औद्योगिक संस्थेतील दोन प्रतिनिधि जे अणकार साधने/तंत्रज्ञानच्या क्षेत्रांत आर आनी डीशी संबंधीत आसात. वांगडी
अनुवादातील आठ तज्ञ/ खाजगी व औद्योगिक संस्थेतील प्रतिनिधी, अणकाराच्या कार्यात अभिरूचि असणाऱ्या व्यक्ती, से आठ अणकार विशेषज्ञ/प्रतिनिधि (दोन वर्षासाठी आलटुनपालटुन) वांगडी
प्रकल्प संचालक, राष्ठ्रीय अणकार मिशन व त्यांच्या अनुपस्थितीत शिक्षिणीक सचीव, केंद्रीय भारतीय वांगडी

NTM समुदायेचें वांगडीपद
एन.टी.एम.(NTM) संस्थेचे वांगडीत्व त्या सगळ्या लोकांसाठी वा संस्थांसाठी खुले आसा, जे व्यावसायिक वा अव्यवसायिक अणकारक आसात, त्याचबरोबर तश्या स्वतंत्र/खाजगी एजंसीसाठी ज्यांला अणकारच्या क्षेत्रांत अभिरूचि आसा. या संबंधात खोलवर चर्चा एन.टी.एम.च्या संकेतस्थळावर “नोंदणी कशी करावी” वर पाहता येईल.

प्रकल्प संचालक
राष्ट्रीय अणकार अभियानचे प्रकल्प संचालकची नियुक्ति संयुक्त सचीव (भाषेच्या) द्वारे अध्यक्षांच्या रुपांत असेल, तीन इतर तज्ञांबरोबर संचालक, केन्द्रीय भारतीय भास संस्थान त्याचे वांगडी सचीव असतील, ज्यात दोन एनटीएमचे प्रकल्प परामर्श सचीव आनी एक बाहेरील नेमलेले वांगडी असतील. ज्यांची नेमणूक उच्च शिक्षण विभाग द्वारे केली जाईल. प्रकल्प संचालकासाठी आवश्यक व ग्राह्य योग्यता खालीलप्रमाणे असेल:

(i) प्रकल्प संचालक (एनटीएम) ची नियुक्ति पाच वर्सांच्या कालावधीसाठी असेल.
(ii) प्रकल्प संचालकाचे वय (एनटीएम) सामान्यत: 60 वर्षोंपेक्षा कमी असता कामा नये.
(iii) नेमलेल्या विद्वानांना सामान्यत: अणकार अध्ययनाच्या क्षेत्रांत कोणत्याही भास-साहित्य में (तौलनिक साहित्यासहित) भासविज्ञान वा अणकाराच्या क्षेत्रांत ख्यातिप्राप्त व डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त झाली पाहीजे.
(iv) शिक्षण/संशोधन क्षेत्रांत 15 वर्षाचा अनुभव अवश्यक
(v) अणकार अध्ययन/शब्दकोशविज्ञानात प्रकाशन
(vi) अणकार कार्यतील प्रकाशनाची वास्तविक साक्ष्य

प्रकल्पाचा अहवाल केन्द्रीय भास संस्थान,मैसूरच्या संचालकास सादर करणे हे एनटीएमच्या प्रकल्प संचालकाचे उत्तरदायित्व असेल. (जे प्रकल्पाचे मान्य पदाधिकारी,Nodal officer), ज्यात उपयुक्त करार, सहयोग उद्देश्य, कार्यप्रकृति और आबंटन व प्रकल्पाच्या मूळ कार्याचा उल्लेख असेल. या व्यतिरिक्त परियोजना संचालक (एनटीएम) च्या कार्याची प्रकृति खालिलप्रमाणे असेल.


(a) प्रकाशन, ई-प्रकाशन व प्रकल्पाशी संबंधित सगळ्या अभिलेखों, जिसका प्रभार संस्थान द्वारा उन्हें सौंपा गया है का अभिरक्षण
(b) संस्थेच्या अधिकाऱ्याच्या वतीने कार्यालयी पत्रव्यवहाराद्वारे संपर्क स्थापित करणे
(c) परियोजना सल्लागार समितिच्या अध्यक्षांच्या निर्देशानुसार एनटीएमची प्रकल्प सल्लागार समिति, कार्यकारी वर्ग व अन्य समितीच्या सभांचे आयोजन करणे.
(d) या समितिच्या सभेचा इतिवृत्त तयार करणे
(e) एनटीएमचो हिशोब दवरप
(f) एनटीएमच्या परियोजना सलाहकार समितिच्या कार्यशक्ति लक्षात घेऊन ज्या करणासाठी अनुदान व रक्कमेची वाटणी दिली आसा त्या रक्कमेचा व्यय खर्चावर देखरेख ठेवण्याची जवाबदारी त्याची आसा.
(g) आरंभिक वित्तीय-वर्षासाठी अभियानाच्या बजेटचा साचा, निदेशक, केन्द्रीय भारतीय भास संस्थानाद्वारे मानव संसाधन विकास मंत्रालयाकडे विचारार्थ व मान्यतेसाठी प्रस्तुत करणे.
(h) शासकीय समितिने नेमुन दिलेल्या सगळ्या प्रशासनिक व वित्तीय अधिकारास लागू करणे.
(i) वर नमुद केलेल्या नियमांच्या परिपालनात अनियमितता वा गैरवर्तनाच्या स्थितित पधाधिकाऱ्यास मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकारच्या आदेशाने कार्यालय अथवा हुद्यावरून पदच्युत केले जाईल.

कर्मचारी वर्ग/सहाय्यकवृंद
एनटीएमसाठी कायम स्वरूपी जागा नसेल पण अल्प कालावधीच्या करारावर घेतले जाईल. आवश्यक्तेनुसार करारात वाढ केली जाईल. सध्या जवळजवळ 65 की संख्या में कोर प्रकल्प कर्मचारी असतील ज्यातील जवळजवळ एक तृतीअंश दिल्ली स्थित कार्यालयत कार्यरत असातील व इतर विविध भारतीय भाषांचे शैक्षिक सल्लागार विशिष्ट विषयातील विशिष्ट कार्यासाठी मैसूर मध्ये

एनटीएमचे सगळ्या 65 कोर कर्मचारियों का तपशील, ज्यांचे अंतरिम नियोजन खालिल प्रमाणें आसताः

क्रमांक संख्या प्रमुख
1. मानव संसाधन (एकूण 65)
(a) प्रकल्प संचालक (1) 40,000 दर म्हयन्यांक व इतर
(b) उपसंचालक/प्रोफेसर (4) विज्ञान, तांत्रज्ञान, समाजशास्त्र व मानव संसाधन प्रत्येकी एक 35,000 ते 38,000 दर म्हयन्यांक
(c) संशोधन अधिकारी/रिडर (12) उत्तर, दक्षिण, पूर्व व पश्चिम भारतातील 29,000 ते 32,000 दर म्हयन्यांक
(d) कनिष्ठ संशोधन अधिकारी/वरिष्ठ व्याख्याता व व्याख्याता (12) चार क्षेत्रे (झोन) साठी व एक उत्तर-पूर्व साठी 20,000 ते 26,000 हजार दर म्हयन्यांक
(e) अनुसंधान सहचारी (5) 15,000 ते 18,000 दर म्हयन्यांक
(f) वरिष्ठ संपादक/सहायक वेब संपादक (5) प्रत्येक क्षेत्र (जोन) के लिए एक-एक तथा पूर्व उत्तर क्षेत्र के लिए एक 24,000 ते 26,000 दर म्हयन्यांक
(g) उपसंपादक-मुद्रण एवं वेब (5) 20,000 ते 22,000 दर म्हयन्यांक
(h) प्रशासनिक पदाधिकारी (सहायक) (1) 22,000 दर म्हयन्यांक
(i) कार्यालय पर्यवेक्षक (2)
(j) वरिष्ठ परियोजना तं (4) 24,000 ते 26,000 दर म्हयन्यांक
(k) कनिष्ट प्रकल्प तंत्रज्ञ (10) 20,000 ते 22,000 दर म्हयन्यांक
(l) डेटा प्रविष्टिकर्ता (2) इंग्लीश/ अन्य भारतीय भासो
(m) कार्यालय कर्मचारी (वर्ग)- हिशोब (2)

वे योजने प्रमाणें एकूण खर्चाचो अदमास (परिवर्तनशील) रू. 4,26,53,012
 
ठिकाण
EFC (व PAMD) च्या द्वारे हा निर्णय घेतला आसा की अभियानाच्या समस्त कार्यवाही एकाच जागी एकाच छताखाली असावे, याचा अर्थ एनटीएमसाठी एक वेगळे भवनाच्या निर्माण करणे टाळता येणार नही. तत्काल निर्णय केला गेला आसा की एनटीएमचा सुरवातीचे कार्य मैसूर स्थित भारतीय भास संस्थानच्या द्वारे संचालीत तथा समन्वित होगा जहाँ इस मिशन के लिए आवश्यक साहित्य व तज्ञ उपलब्ध आसात. भविष्यत कार्यसंचालन हेतुपुरस्कर मैसूरमध्ये एक कार्यलय भाड्याने घेतले जाऊ शकते.

एनटीएम संबंधित सरकारी विभाग आनी संगठना, निगमित संस्था, आयआयटी/सॉफ्टवॅर तज्ञ, प्रकाशन गृह, स्वयत्त सांस्कृतिक संघटणा, भारतीय आनी परदेशी भाषांचे तज्ञ इत्यादी शी सातत्याने संपर्क करत रहील, व यात बरेच सल्लागार आनी याच्या विविध समितिंचे तज्ञ असण्याची शक्यता आसा. असा निर्णय घेतला गेला आसा की एनटीएम चे संपर्क कार्यालय दिल्लीत, राष्ट्रीय वा राजधानी प्रदेशांत असावे, करण अधिकतर प्रकाशन गृह, आयटी आनी विभिन्न भारतीय भाषांचे तज्ञ दिल्लीत आसात आनी भारत सरकारची बरीच कार्यालये व स्वयत्त संघटना इ. चे स्थान दिल्लीत असावे. तत्काळ दिल्लीत एक सम्पर्क कार्यालय कोण्याही भवन भाड्याने घेऊन कामस सुरूवात करेल.

कालमान
अणकाराच्या क्षेत्रांत एनटीएमच्या कार्याची आवश्यकता तेन्ना मेरेन आसतलें जेन्ना मेरेन विभिन्न भाषांमध्ये वाङ्‌मयीव तथा ज्ञान-आधारीत पाठांच्या अनुवादाची आवश्यकता असेल. सध्यस्थितित ज्याप्रकारे ज्ञानाचा विस्फोट होत आसा आनी नित्यनुतन पुस्तके प्रकाशीत होत आसात, अशा परिस्थितीत भविष्यकाळात एनटीएम बंद होईल याचा याचा अंदाज लवणे कठीण आसा.