ज्ञान आदारीत पाठ

उच्च शिक्षणाशी निगडीत सर्व शैक्षणिक साहित्य म्हणजे एनटीएमच्या साहित्येतर ग्रंथाचा भाग होय. ह्या साहित्येतर ग्रंथांचे भाषांतर करून ते भारतीय भाषांमधे उपलब्ध करून देणे हा राष्ट्रीय भाषांतर अभियानाचा(एनटीएम) एक मुख्य उद्देश होय.

कॉलेज व विद्यापिठात फाऊंडेशनल समजल्या जाणाऱ्या सर्व विहित ग्रंथ, संदर्भ ग्रंथ व लेखांना भाषांतरासाठी सामावून घेतल्या जाते. नैसर्गिक शास्त्रे व सामाजिक शास्त्रांची विशेष दखल घेतल्या जाते.

एनटीएम उच्च शिक्षणाच्या ६९ मुख्य क्षेत्रांना व्यापते.

1. प्रौढ / चालू शिक्षण (नपुंसकत्वशास्त्र [अंद्रालॉजी] / अनुपचारीक शिक्षण) 36. घरगुती शास्त्र (होम सायन्स)
2. मनीसविद्या / मानवविद्या (शारीरिक) 37. मानव हक्क आनी कर्तव्य
3. मनीसविद्या / मानवविद्या (समाजीक) 38. माहिती विज्ञान (पुस्तकालय आनी माहिती विज्ञान)
4. अरब संस्कृताय आनी इस्लामीक शिक्षण 39. आंतरराष्ट्रीय संबंद आनी क्षेत्र शिक्षण
5. पुरातनवस्तूशास्त्र (नाणकशास्त्रासयत) 40. पत्रकारिता / मिडिया शिक्षण / जनसमाज नसमाज प्रसारण
6. वस्तुशिल्पशास्त्र 41. कामगार कल्याण / नोकरवर्ग (मनीस संसाधन विभाग) / वेवस्थापन / उद्देगीक संबंद
7. खगोलशास्त्र 42. कायदो
8. जीवभौतिकशास्त्र 43. भाशाशास्त्र
9. जीवरसायनशास्त्र 44. वेवस्थापन
10. जीवतांत्रिक विद्या 45. हस्तलिखित प्रती शास्त्र
11. वनस्पतीशास्त्र [बॉटनी] (सामान्य) 46. आंकडेशास्त्र
12. रसायणशास्त्र (सामान्य) 47. वैजकी शास्त्र (एमबीबीएस पांवड्यावयले पदवी मेरेन)
13. वाणिज्य 48. सुक्षीमजीवशास्त्र
14. तुलनात्मक साहित्य 49. वस्तुसंग्रहालयशास्त्र (अजापघर आनी जतनाय तशीच राखण)
15. संगणकीय शास्त्र आनी येवजणुको (अनैसर्गिक कळाळी आनी यंत्रमानव विद्या) 50. संगीतशास्त्र
16. गुन्यांव आनी शाकाणूशास्त्र 51. शांती / गांधी अभ्यास (विचारधारा)
17. संस्कृतीक शिक्षण (भारतीय संस्कृतीसयत) 52. कला सादरीकरण (नृत्य, नाटक, रंगमाची अभ्यासासयत)
18. माहिती तंत्रगिन्यानीक शिक्षण (सायबरनॅटिक्स) 53. तत्वगिन्यान
19. रक्षण आनी लस्करी डावपेंच शिक्षण 54. शारीरिक शिक्षण
20. अर्थशास्त्र 55. भौतिकशास्त्र (सामान्य)
21. शिक्षण 56. काव्यशास्त्र
22. यंत्रविद्याविशयक – वायु-हवाई (आवियावासयत) 57. राजनितीक शास्त्र
23. यंत्रविद्याविशयक – रसायणशास्त्र (मुत्तिकाशिल्प आनी पॉलिमर तंत्रज्ञान 58. लोकवस्ती अभ्यास
24. यंत्रविद्याविशयक – लोकवेव्हार 59. मानसशास्त्र
25. यंत्रविद्याविशयक – विजेविशीं (इलॅक्ट्रिकल) 60. भौशीक कारबार (प्रशासन)
26. यंत्रविद्याविशयक – इलॅक्ट्रॉनिक्स (टॅलिकॉम्युनिकेशनासयत) 61. धर्मिक अभ्यास / धर्माचो तुलनात्मक अभ्यास
27. यंत्रविद्याविशयक – मॅकनिकल (इन्स्ट्रूमँटेशन, यंत्रविद्याविशयक मॅकनिक्स आनी ऑटोमोबायल यंत्रविद्याविशयक) 62. समाजीक उपचार आनी समुदायीक भलायकी
28. भोंवतणशास्त्र (भोंवतण यंत्रविद्याविशयकासयत) 63. समाज कार्य
29. मानवजातीशास्त्र 64. समाजशास्त्र
30. फिल्म शिक्षण 65. पर्यटन कारबार (प्रशासन) आनी वेवस्थापन
31. लोकवेद (लोक साहित्य आनी आदिवासी साहित्य) 66. अणकार शिक्षण
32. जननशास्त्र, युजॅनिक्स, जनन यंत्रविद्याविशयक 67. दृश्य कला (आरेखन आनी चित्रकला / शिल्पकला / आयकृतीयुक्त [ग्राफिक्स] / प्रायोजित कला / कलेच्या इतिहासासयत)
33. भुगोल 68. वुमन स्टडीज (अस्तुरी अभ्यास)es
34. भूगर्भशास्त्र 69. प्राणिशास्त्र
35. इतिहास (सामान्य)