कार्यावळी वा घडामोडी

राष्ट्रीय अणकार मोहीम कार्यशाळा, संगोष्ठी तशेंच दिशाभिमुख कार्यक्रमांचें आयोजन करून अणकाराच्या डिसकोर्साक चालना दिता; अस्तित्वांत आशिल्ले भारतीय भाशेंतल्या ज्ञान पाठाच्या अणकाराचें मूल्यमापन करता. नवशिक्यांक अणकाराचें प्रशिक्षण दिता; माहितीचो प्रसार करता. विद्याभासी (स्कॉलर), अणकारप्यांक, तज्ञ आनी प्रकाशकांक NTM च्या कार्यक्रमांत चर्चा आनी संवादांत वांटेकार जावंक आपोवणें दितात.
 

Upcoming Events

» Translation and Knowledge Society, a three-day three-in-one event from 07 to 09 March 2018.

» Workshop on Editing and Finalization of the Malayalam translation: Grammer of Politics by Harold Laski at NTM, CIIL, Mysuru from 02 to 08 August 2018

» Workshop on Final Review of the Translation Equivalents of Physics, Chemistry and Sociology for Manipuri at NTM, CIIL, Mysuru from 10 to 14 August 2018

» Workshop on Final Review of the Translation Equivalents of Physics and Sociology for Maithili at NTM, CIIL, Mysuru from 10 to 14 August 2018

» Workshop on Final Review of the Translation Equivalents of Sociology and Political Science for Santali at NTM, CIIL, Mysuru from 10 to 14 August 2018

» A 2-day National Seminar on Translatiion and Nation at NTM, CIIL, Mysuru on 26 to 27 August 2018


कार्यशाळा
ऍनटीएम कार्यशाळांचें आयोजन संपादन सहाय्यक गटाच्या कार्याचें निष्पादन करूंक करता; 22 भाशेंतल्या दरेकी प्रत्येक विशया खातीर त्या पाठ विशयक शब्दावळी तयार करूंक. पुस्तकांचो अणकार जाल्या उपरांत दरेकी भाशेच्या संपादन सहाय्यक गटांतल्या तज्ञ वा संपादन सहाय्यक गटान सुचयल्ल्या तज्ञ एके कार्यशाळेंत मेळून वा भेटून, हस्तलिखिताच्या परिक्षणांत मदत करतात वा अणकारप्याक मार्गदर्शन करतात.
 
संगोष्ठी
राष्ट्रीय अणकार मोहिमेन अणकारा कडेन संबंदीत अकादेमीक देवणघेवणांक प्रोत्साहन दिवंक संगोष्ठीचें आयोजन करता. हे संगोष्ठींतल्यान विद्योचीत पेपर्साचें परिक्षण केल्या उपरांत, तांचें जतन करतात. हे संगोष्ठींतल्यान NTM क अकादेमीक वादचर्चा निर्माण करूंक घडये उपकारा पडूं येता, जाचो उपेग अणकार अभ्यास आनी तत्सदृश विशयांत रूची वा आवड आसपी लोक (खास करून विद्यार्थी आनी संशोधक) करूंक शकतले.
 
दिशाभिमुख/ उन्मुखीकरण कार्यक्रम
राष्ट्रीय अणकार मोहीम वेगवेगळ्या प्रकाराच्या दिशाभिमुख/ उन्मुखीकरण कार्यक्रमांचें आयोजन करून वांटेकारांक अणकार, अणकाराचे सिद्धांत तशेंच ज्ञान पाठाच्या अणकारा विशीं संबंदीत वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर दिशा दितात. अणकारप्यांक अणकारा विशीं वेगवेगळ्या साहित्याची वळख करून दिवन, तांची तयारी करून घेतात. वेगवेगळ्या कॉलेज आनी विद्यापिठांतले विद्यार्थी आनी संशोधक हातूंत वांटेकार म्हूण आसतात. कॉलेज आनी शिक्षक, शिलेदार अणकारप्याक तशेंच वेगवेगळ्या वेवसायांतले लोक लेगीत ह्या कार्यक्रमांत वांटो घेवंक शकतात. थोड्यो वांटेकार नॅशनल रजिस्टार ऑफ ट्रांसलेटर्सांतल्यानूय निवडटात.

कार्यक्रमांत वांटो घेवंक वा उलोवपा खातीर अणकार अभ्यास आनी तत्सदृश (ताचे संबंदीत) विशयांचे वा भारतीय भाशेंतले लेखक जे नियमीत भारतीय भाशेंत ज्ञान पाठांची निर्मिती करतात असल्या संसाधन व्यक्ती वा रिसोर्स पर्सन्सांक आपोवणें दितात. ज्ञान पाठांचो अणकार आनी वेगवेगळ्या भारतीय भाशेच्या तकनिकी शब्दावळी निर्मितीच्या कामांत गुंतिल्ले आसात ते तज्ञ एनटीएम (NTM) चे संसाधन व्यक्ती वा रिसोर्स पर्सन्स म्हणून वांटो घेवंक शकतात.
 
हेर कार्यक्रम
NTM तांच्या कामाला वाढ दिवंक देशभरांतल्या पुस्तक मेळाव्यांत वांटेकार जाता. अणकाराच्या पुस्तकांच्या प्रकाशना उपरांत NTM त्या खातीर प्रमोशनल कार्यक्रम घडोवन हाडटात जातूंत लेखक आनी अणकारांच्या बसकांचो आसपाव आसता.