नॅशनल रजिस्टार ऑफ ट्रान्सलेटर्स (NRT)

NTM नॅशनल रजिस्टार ऑफ ट्रान्सलेटर्स दवरता. जातूंत अणकारप्यांच्या नांवांचो संचय, वेवसायीक तपशील आनी संपर्क तपशील दिल्लो सा. ही अणकारप्यांची डिरेक्टरी आसा जातूंतल्यान दरेकी अणकारप्याची माहिती मेळोवंक जाता. हातूंत अणकारप्याची वर्गीकृत माहिती, ताचो वेवसाय, वेवसायीक अणभव, जाण आशिल्ल्यो भासो आनी अणकारांतल्या प्राविण्याची पुरवण करता. जांकां अणकारपाचो सराव आसा आनी जांकां अणकार करपाची इत्सा आसा, त्या लोकांनी एनआरटी (NRT) त आपल्या नांवाची नोंदणी करूं येता. एनआरटींत दोन प्रकारांनी अणकारप्यांची नोंदणी जाता - हातूंत स्वता आपल्या नांवाची नोंद करूं शकतात; NRT त तांच्या नांवाची नोंद करूं शकतात आनी NTM तांच्या वेगवेगळ्या कार्यक्रमांतल्यान, जशें कार्यशाळा, चर्चासत्र आनी दिशाभिमुख (ओरिण्टेशन) कार्यक्रमांतल्यान तांची निवड करून नांव नोंदयतात. आमी अणभवी अणकारपी आनी तज्ञां कडल्यानूय अणकारप्यांच्या नांव नोंदणी संबंदी सल्लो घेतात.

डेटाबेस हो अणकारप्यांक बरी दृश्यरूपता दिता. अणकारप्यांक नांव नोंदणी करूंक नॅशनल रजिस्टार ऑफ ट्रांसलेटर्स ऑनलायन उपलब्ध आसा.

  Click here to Register

Search Results
Total No of records found : 7299 You are viewing page 1 of 730
1
Name :  
Translation Experience :   30+
Mother Tongue :   - Select -
Language Known :   Hindi,
2
Name :   A. Ajitha
Translation Experience :   - Years -
Mother Tongue :   - Select -
Language Known :  
3
Name :   ?????
Translation Experience :   20+
Mother Tongue :   Oriya
Language Known :   English,Hindi,Oriya,
4
Name :   A Eswaran
Translation Experience :   - Years -
Mother Tongue :   Tamil
Language Known :   Telugu,
5
Name :   A Rajamanickam
Translation Experience :   30+
Mother Tongue :   English
Language Known :   Tamil,
6
Name :   A Salihakhanam
Translation Experience :   7
Mother Tongue :   - Select -
Language Known :  
7
Name :   A. Chandra Bose
Translation Experience :   2
Mother Tongue :   Tamil
Language Known :   English
8
Name :   A. Ethirajulu
Translation Experience :   None
Mother Tongue :   Telugu
Language Known :   English, Telugu
9
Name :   A. Hemasanga
Translation Experience :   None
Mother Tongue :   None
Language Known :  
10
Name :   A. James
Translation Experience :   None
Mother Tongue :   None
Language Known :  
12345678910...>>