ଡିପିଆର୍

  ମୁଖବନ୍ଧ
  ପ୍ରସଙ୍ଗ
  ସମ୍ବୋଧିତ ବିଷୟ
 
 
  ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡିକ
  ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ
  ପ୍ରକଳ୍ପ କୌଶଳ
  ଆଇନ୍ ସଂଗତ ରୂପରେଖ
  ନିଆଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପ
 
 
  ବୈଷୟିକ ବିଷୟ
  ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା
 
 
  ଅର୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପବଜେଟ୍ ର ମାଧ୍ୟମ
 
 
  ଉପସଂହାର
  ଅନୁବନ୍ଧ ୧ : ଅନୁବାଦ ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନୟନ
  ଅନୁବନ୍ଧ ୨: ଏନଟିଏମ୍ ପାଇଁ ଏନକେସି ର ପ୍ରସ୍ତାବ
  ଅନୁବନ୍ଧ ୩: ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅନୁବାଦ ମିଶନ୍ ର ସଂରଚନା
 
Download Detailed project report in PDF