ಪ್ರಕಾಶಕರ ದತ್ತನಿಧಿ

ಪ್ರಕಾಶಕರ ದತ್ತನಿಧಿ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಹೆಸರು, ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಥಸೂಚಿಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎನ್‌ಟಿಎಮ್‌ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಸಭೆ, ಪುಸ್ತಕ ಮೇಳ, ಅಂತರ್ಜಾಲ ಶೋಧ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಅವು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎನ್‌ಟಿಎಮ್‌ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 105ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕಾಶನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಈ ಶೋಧ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಕರ ಹೆಸರು, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ (ರಾಜ್ಯ/ನಗರ)ವನ್ನು ನೀಡಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
 

Search Results
Total No of records found : 4449 You are viewing page 1 of 445
1 .  
 
21st Century Publications
Category:   Humanities & Social Sciences, Literature, General,
Languages:   Punjabi,
2 .  
 
A C B Publications
Category:   Humanities & Social Sciences, Literature, General,
Languages:   Bengali,
3 .  
 
A C E Publications
Category:   Humanities & Social Sciences, Literature, General, Translation,
Languages:   Bengali,
4 .  
 
A K Mishra Agencies (P) Ltd. And New Age Publications
Category:  
Languages:   Odia,
5 .  
 
A Mukherjee and Co Pvt Ltd
Category:   Humanities & Social Sciences, Science & Technology, Literature, General, Translation,
Languages:   Bengali,
6 .  
 
A. B. Chaudhuri
Category:   General,
Languages:   English,
7 .  
 
A. B. Enterprise
Category:   General,
Languages:   English,
8 .  
 
A. D. Shroff Memorial Trust
Category:   General,
Languages:   English,
9 .  
 
A. P. Dalita Research Centre
Category:  
Languages:   Telugu,
10 .  
 
A. P. Freedom Fighters Cultural Committee
Category:  
Languages:   Telugu,
12345678910...>>