ಫಾಂಟ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು

1. What do I do if instead of Indian language text, I see boxes (as given below) or question marks?
  speacial characters
 
2. Indian language text is displayed but some words are not formed properly?
 
3. Download Kashmir font
Download santhali font
Download Sindhi Font
 
  ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನವು ಪರಿಹಾರಗಳು.
   
  ಎ. ನೀವು ಮೊದಲು ಇಂಡಿಕ್ (ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವಿಂಡೋಸ್ ಫೈಲುಗಳು) ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ/ ಅನುಸ್ಥಾಪನೆಗೊಳಿಸಿ.
    Click here to enable Indic for Windows XP & above
    Click here to enable Indic for Windows 2000
   
  ಬಿ. ಈ ಬ್ರೌಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸೈಟನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು:
  - Internet Explorer 6.0 & above
  - Firefox 1.5 & above
    ಸೂಚನೆ: ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಅಥವಾ ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ನ ಹಳೆಯ ಆವೃತ್ತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
   
  ಸಿ. ಕೆಳಗಿನ ಸಹಾಯಕ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
   
   
 ಭಾಷೆಗಳು Operating System
ಗುಜರಾತಿ Windows XP and above
ಹಿಂದಿ Windows 2000 and above
ಕನ್ನಡ Windows XP and above
ಮಲಯಾಳಂ Should be Windows XP with Service Pack 2 (Essential)
ಪಂಜಾಬಿ Windows XP and above
ತೆಲುಗು Windows XP and above
ತಮಿಳು Windows 2000 and above
   
 
  Enable Indic for Windows XP & above
  1. Go to Start->Settings->Control Panel->Date, Time, Language & Regional Options ->Regional & Language Options->Languages Tab-> (Tick the Install files for complex scripts...) and click OK.
   
    1
   
  2. OK ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು)
   
    1
   
  3. ನೀವು ಇಂಡಿಕ್ನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು Windows XP CD ಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
   
 
 
   
    Windows 2000 ಗೆ ಇಂಡಿಕ್ನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ.
  1. Go to Start->Settings->Control Panel->Regional Options ->Languages->Indic (tick the Indic) and click OK.
   
    1
   
  2. OK ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (ಕೆಳಗಿನ ಚಿತ್ರವನ್ನು)
   
    1
   
  3. ನೀವು ಇಂಡಿಕ್ನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು Windows 2000 CD ಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.