ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

ಕಾರ್ಯಾಗಾರ, ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ, ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುವುದು, ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅನುವಾದದ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು, ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅನುವಾದಿತ ಜ್ಞಾನಪಠ್ಯಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನುವಾದ ಮಿಶನ್ ಅನುವಾದ ಸಂಬಂಧಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂವಾದಗಳನ್ನು ಸುಗಮವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಅನುವಾದಕರು, ಪರಿಣತರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಕರನ್ನು ಎನ್‌ಟಿಎಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 
 

Translator Tranining programme

Ongoing Events

No events

Upcoming Events

2-week Intensive Training Programme on Introduction to Translation from 20 June to 04 July 2024

Completed

» Training Programme on Introduction to Translation from 07-21 February 2024

» 2-week Intensive Training Programme on Introduction to Translation from 14 to 30 September 2023

» Two-Week Intensive Training Programme on Introduction to Translation from 14 to 27 June 2023

» 2-week National Training Programme on Introduction to Translation from 07 to 20 December, 2022 at CIIL, Mysore

» Celebration of International Translation Day from 29 to 30 September, 2022 at CIIL, Mysore

» 2-week Intensive Training Programme on Introduction to Translation from 15 to 29 September, 2022 at CIIL, Mysore

» One-Week online training programme "Text and Context in Translation" from 18 to 23 July 2022 at NIT, Trichy - Online programme

» 2-Week online Training Programme for Women Translators in collaboration with Rama Devi Womens University, Bhubaneswar, Odisha and NTM from 18 May to 01 June, 2022
 
ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು
ಎನ್‌ಟಿಎಮ್ 22 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಸಲಹಾ ತಂಡಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದ ಪಠ್ಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದಕೋಶ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಪಠ್ಯದ ಅನುವಾದ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಭಾಷೆಯ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಸಲಹಾ ತಂಡ ಅಥವಾ ಆ ತಂಡ ಸೂಚಿಸಿದ ತಜ್ಞರು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವರು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ತಂಡ ಅನುವಾದಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನೂ ನೀಡಬಹುದು.

Ongoing Events

No Events

Upcoming Events

No Events

Completed

» The School of Humanities and Languages, Central University of Karnataka in collaboration with National Translation Mission, CIIL, Mysore jointly organizes ONE-WEEK SKILL DEVELOPMENT WORKSHOP ON TRANSLATION IN INDIAN LANGUAGES from 18 to 22 March 2024

» Workshop for compilation and editing of The Constitution of India in Nepali – Phase II from 4 to 9 March 2024 at NTM, CIIL, Mysuru.

» Skill development workshop on translation in Indian Languages - Kannada from 28 February to 05 March 2024, Department of Master in Social Work, Kuvempu University, Shimogga, Karnataka.

» Skill development workshop on translation in Indian Languages - Punjabi from 28 February to 05 March 2024, Khalsa College, patiala.

» Skill development workshop on translation in Indian Languages - Assamese from 28 February to 05 March 2024, Department of Assamese, Dibrugarh University.

» Skill development workshop on translation in Indian Languages - Bodo from 28 February to 05 March 2024, Department of Bodo, CSL, Dibrugarh University » Workshop on editing of "The Constitution of India" in Kashmiri from 26th February to 04th March 2024, at Department of Linguistics, University of Kashmir, Jammu & Kashmir

» Skill Development Workshop on Translation in Indian Languages- Tamil from 20 to 26 February 2024, Department of English, Government Arts College, Elaymuthur Pirivu, Udumalaipettai - 642126 Tamil Nadu.

» Workshop for updating and editing of "The Constitution of India" in Assamese from 12 Feb to 17 Feb 2024, NTM-CIIL Mysore National Translation Mission, Central Institute of Indian Languages, Mysuru

» Workshop for Review and editing of "The Constitution of India" in Bodo from 12 Feb to 17 Feb 2024, NTM-CIIL Mysore National Translation Mission, Central Institute of Indian Languages, Mysuru

» Skill development workshop on translation in Indian Languages -Malayalam from 21 to 27 February 2024, Department of Linguistics, University of Kerala, Kariavattom, Thiruvananthapuram

» Skill Development workshop on translation in Indian Languages- Sanskrit 21 to 24 February 2024, Department of Sanskrit, University of Kerala, Kariavattom, Thiruvananthapuram

» Workshop for translating The Constitution of India into Maithili language - Phase II at Department of Maithili, BNM University, Saharsa, Bihar

» Workshop for translating The Constitution of India into the Sanskrit language - Phase II at CIIL

» Workshop on editing and finalisation of Indian Education in the Emerging Society in Kashmiri

» Workshop on editing and finalisation of CSIR-NIScPR books in Dogri » Vetting and Finalization Workshop of 'TEIL Linguistics in Kannada from 05 to 10 July 2023

» Vetting and Finalization Workshop of 'TEIL Education in Tamil from 05 to 11 July 2023

» Workshop on Editing and Finalization of the Malayalam translation of the title Indian Education in the Emerging Society from 05 to 11 July 2023

»Vetting and Finalization Workshop of 'TEIL Education in Malayalam from 05 to 11 July 2023

»Vetting and Finalization Workshop of 'TEIL Education in Odia from 5th to 11th July 2023

» Vetting and Finalization Workshop of 'TEIL Psychology in Odia from 5th to 11th July 2023

» 6-Day Skill Development Workshop on Translation (Indian Languages) organized by the National Translation Mission, CIIL, Mysuru in collaboration with the Department of English, MANUU in Hyderabad from 22 to 27 May 2023.

» Skill Development Programme on English-Telugu-Translation [On virtual mode] organized by National Translation Mission in collaboration with Government College for Women (A), Guntur, Andhra Pradesh from 14-20 February 2023 at Central Institute of Indian Languages (CIIL), Mysuru

» Workshop on validating and review of short books translated in Punjabi from 7 to 15 February 2023 at NRLC, patiala

» Workshop on editing and finalization of Education and Human Resource Development in Punjabi from 7 to 15 February 2023 at NRLC, patiala

» Workshop on editing and finalization of Indian Education in the Emerging Society in Punjabi from 7 to 15 February 2023 at NRLC, patiala

» Workshop on editing and finalization of Caste, Class and Power translated into Punjabi from 7 to 15 February 2023 at NRLC, patiala

» Translation Studies : Literary, Scientific and Technical from 6 to 13 February 2023 organized by Vasanta College for Women, Varanasi in collaboration with National Translation Mission

» Orientation workshop on "Translatin Studies and Practice in Indian Context on 31 Jan 20223 organized by The Department of English, Savitribai Phule Pune University in collaboration with National Translation Mission

» Translation Evaluation Workshop from 16-20 January 2023 Jointly organized by National Translation Mission, CIIL and Institute of Language Studies and Research (ILSR), Kolkata

» Workshop on Source Terms Finalization: Linguistics in Kannada from 09 to 13 January 2023 at CIIL, Mysore

» National workshop on Editing and Finalisation of Urdu Translation of “Grammar of Politics” Herold J Laski from 13 to 20 December, 2022 at CIIL, Mysore

» National workshop on Editing and Finalisation of Urdu Translation of “The Indian Constitution; A Cornerstone of a Nation” by Granville Austin from 13 to 20 December, 2022 at CIIL, Mysore

» National workshop on Editing and Finalisation of Urdu Translation of “Administrative Thinkers” by D Ravindra Prasad & others from 13 to 20 December, 2022 at CIIL, Mysore

» National workshop on Editing and Finalisation of Urdu translation of “Caste, Class and Power” by Andre Beteille from 13 to 20 December, 2022 at CIIL, Mysore

» National workshop on Editing and Finalisationof Urdu translation of "Education and Human Resource Development" by VKRV Rao from 13 to 20 December, 2022 at CIIL, Mysore

» National workshop on editing and finalization of Social Change in Modern India by M N Srinivas in Kashmiri from 29th December 2022 to 06th January 2023 at NRLC Patiala

» National workshop on editing and finalization of Caste in Modern India and Other Essays by M N Srinivas in Kashmiri from 29th December 2022 to 06th January 2023 at NRLC Patiala

» National workshop on editing and finalization of A Grammar of Politics by Harold J Laski in Kashmiri from 29th December 2022 to 06th January 2023 at NRLC Patiala

» National workshop on editing and finalization of Outlines of Indian Philosophy by M Hiriyanna in Kashmiri from 29th December 2022 to 06th January 2023 at NRLC Patiala

» National workshop on editing and finalization of Administrative Thinkers by D Ravindra Prasad et al in Kashmiri from 29th December 2022 to 06th January 2023 at NRLC Patiala

» National workshop on finalization of “Translation Equivalents in Indian Languages – Art Terms” in Santali from 07 to 14 December, 2022 at NTM, CIIL Mysore.

» Six day workshop on "Literary Translation" from 14 to 19 November, 2022 at The Dept.of English, Punjabi University, Patiala.

» National Workshop on Review of translated text – Anthropology: Structure and Function in Primitive Society by Radcliffe-Brown, A R in Hindi from 15 to 23 November, 2022 at CIIL, Mysore

» National Workshop on Review of translated text – College Botany – Volume III by Susil Kumar Mukharjee in Hindi from 15 to 23 November, 2022 at CIIL, Mysore

» National Workshop on Review of translated text – Physics: Heat Transfer by J P Holman and Souvik Bhattacharyya in Hindi from 15 to 23 November, 2022 at CIIL, Mysore

» National Workshop on Editing and Finalization of Translation of Fundamentals of Molecular Spectroscopy in Malayalam from 27 to 31 October 2022 at CIIL, Mysore

» National workshop on Editing and finalisation of “Translation Equivalents in Indian Languages - Art Terms” in Malayalam from 27 to 31 October 2022 at CIIL, Mysore

» National workshop on Botany translated text – College Botany – Volume I in Hindi by Hirendra Chandra Gangulee, Kumud Shankar Das & Chittatosh Dutta from 11 to 18 October, 2022 at Government Madhav Science College, Ujjain

» National Workshop of Zoology translated text – Invertebrate Zoology in Hindi by Jordan and Verma from 11 to 18 October, 2022 at Government Madhav Science College, Ujjain

» National workshop on editing and finalisation of Administrative Thinkers in Kannada by D.Ravindra Prasad, V.S.Prasad, P.Satyanarayana and Y.P.Pardhasaradhi from 05 to 07 September, 2022 at NTM, CIIL Mysore.

» National Workshop on Finalization of Kannada Thesaurus from 05 to 10 September, 2022 at NTM, CIIL Mysore.

» National Workshop on finalization of Tamil translation of 1. Caste in Modern India and other essays by M.N. Srinivas. 2. Hindu Society: An Interpretaion by Irawati Karve from 26 to 30 September, 2022 at NTM, CIIL Mysore.

» 2 days Workshop on Sarasa Creative Writers from 06 to 07 August, 2022 at Dhvanyaloka Academy, Bogadi main road, Mysore.

» National workshop on vetting of Linguistics book Translated Text Outline of Linguistic Analysis by Bloch & Trager in Sindhi from 22 to 27 August, 2022 at NRLC Patiala.

» National workshop on editing and finalization of Caste in Modern India and Other Essays by M N Srinivas in Gujarati from 22 to 27 August, 2022 at NRLC Patiala.

» Natinal workshop on editing and finalization of A Grammar of Politics by Harold J. Laski in Dogri from 22 to 30 August, 2022 at NRLC Patiala.

» National Workshop on editing and finalization of "Fundamentals of Sociology" By Gisbert, P. S. J. in Punjabi from 22 to 30 August, 2022 at NRLC Patiala.

» National workshop on editing and finalization of “Outlines of Linguistic Analysis” by Barnard Bloch & George L. Trager in Punjabi from 22 to 30 August, 2022 at NRLC Patiala.

» National Workshop on editing and finalization of "Structure and Function in Primitive Society" by By Radcliffe-Brown, A R in Punjabi from 22 to 30 August, 2022 at NRLC Patiala.

» National workshop on Editing and Finalization of History Translation Equivalents in Dogri from 27 June to 05 July, 2022 at NRLC Patiala.

» National workshop on Editing and Finalization of Principles of Mathematical Analysis by Walter Rudin in Dogri from 27 June to 05 July, 2022 at NRLC Patiala.

» National workshop on editing and finalization of Administrative Thinkers by D Ravindra Prasad et al in Dogri from 27 June to 05 July, 2022 at NRLC Patiala.

» Workshop on Editing and Finalization of Structure and Function in Primitive Society: Essays and Addresses by A. R. Radcliffe-Brown in Dogri from 27 June to 05 July, 2022 at NRLC Patiala.

» National Workshop on Editing and Finalization of Translation of Fundamentals of Molecular Spectroscopy in Malayalam from 15 to 21 June 2022 at CIIL, Mysore

» National workshop on Editing and finalisation of “Translation Equivalents in Indian Languages - Art Terms” in Malayalam from 15 to 21 June 2022 at CIIL, Mysore

» Workshop on Finalisation of Source Terms of Education from 15 to 19 June 2022 at CIIL, Mysore

» Skill Development Programme on English-Kannada Translation from 25 to 31 May, 2022 at CIIL, Mysore

» "National online workshop on Gender and Translation in India: A Multilingual and Multicultural Approach" in Collaboration with UNESCO Chair on Language Policies in Multilingualism, CSFL, University of Hyderabad and NTM held from 12 to 14 May, 2022 from 18 to 25 April, 2022 at University of Hyderabad, Hyderabad

» Finalization workshop in Maithili “Translation Equivalents in Indian Languages – Art Terms” from 18 to 25 April, 2022 at CIIL, Mysore

» Review and Finalization of the Tamil Translation of Outlines of Linguistic Analysis from 19 to 25 April, 2022 at CIIL, Mysore

» Workshop on Finalization of Odia Translation Equivalents: EDUCATION TEIL from 25 to 30 April, 2022 at CIIL, Mysore

 
ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣಗಳು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನುವಾದ ಮಿಶನ್ ಅನುವಾದ ಸಂಬಂಧಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಾದ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಎನ್‌ಟಿಎಮ್ನ ಅರ್ಧವಾರ್ಷಿಕ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯಾದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಟುಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವು. ಈ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣಗಳು ಅನುವಾದ ಸಂಬಂಧಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳ ಆರ್ಕೈವ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಎನ್‌ಟಿಎಮ್ಗೆ ಸಹಾಯಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಅನುವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು
 

Conferences

Ongoing Events

no events

Upcoming Events

no events

Completed

» XVI CKAI Biennial Conference organised by Department of English, Sikkim University, Gangtok in collaboration with NTM from 20 to 23 November 2023.

» International Conference on Translating Cultures: Exploring the Intersections of Language and Literature jointly organized by The Department of English, Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad and National Translation Mission Central Institute of Indian Languages, Mysore on 25 - 26 May 2023

» 3-Day International Conference from 23 to 25 February 2023 at Central university of Gujarat, Gandhinagar in collaboration with National Translation Mission

» National Conference on "Translation and Pedagogy" from1 & 2 February 2023 at Savitribai Phule Pune University, Pune
 
ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನುವಾದ ಮಿಶನ್ ಅನುವಾದದ ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥ ಅನುವಾದಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಅನುವಾದ, ಅನುವಾದದ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಪಠ್ಯಗಳ ಅನುವಾದದ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಓರಿಯಂಟೇಶನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳಯವರು. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಕರು, ಫ್ರೀಲಾನ್ಸ್ ಅನುವಾದಕರು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ವೃತ್ತಿಯವರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವವರು ಅನುವಾದಕರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೋಂದಣಿಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು.

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅನುವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಹಾಗು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯವರು ಮತ್ತು/ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪಠ್ಯಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಭಾಷಾ ಬರಹಗಾರರು. ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ತಜ್ಞರು ಸಹ ಎನ್‌ಟಿಎಮ್‌ನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
 
ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು
ತನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲು ಅನುವಾದಿತ ಪಠ್ಯಗಳು ಪ್ರಕಟಗೊಂಡ ನಂತರ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್‌ಟಿಎಮ್ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಲೇಖಕರ ಸಭೆ, ಅನುವಾದಕರ ಸಭೆ ಒಳಗೊಂಡ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಎನ್‌ಟಿಎಮ್ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.