परियोजना रेयाक्

जोतो आसोल कामी आर कामीकासनी को रेयाक् लेकाते मिसमिन एटाक्-एटाक् हाटिञ को रेय हाटिञ दाड़ेयाक्आ:
  » इरालाक् थाक् सेलेत् जोतोभारोत रेयाक् पारसी को रे वैज्ञानिक आर तकनीकि साबाद बेनाव रे CSTT गोड़ो आर सोलहा एम
  » नोवा हाबाक् लागित् वैज्ञानिक् आर तकनीकि साबाद आयोग आच् ए एहोबा । हिन्दी आर नावाँ भारोत रेयाक् पारसी को रे बानार रे वैज्ञानिक आर तकननीकि साबाद को आरो आगूय आर गोटाय CSTTपावातोल रे मेनाक्आ ।आर नोवा पाहटा रे माराङ कामीय उदुगा । CSTTआयाक् कामीकासनीको लेकाते एऩटीएम रेयाक् तोरजोमा रे गोड़ोवानाक जिनिस ए एमोक् आय। दोसार सेच् दिसाम तोरजोमा मिसन (एऩटीएम) अनुसुचित् 22 पारसीको रे साबाद को बेनाव रे CSTT याक् कुरुमुटु को होञ उसकुराक्आ ।आर नोङकाते गेयानाक् आसोल पाट को चाड़ ते तोरजोमाय दाड़ेयाक्आ । ओना साबाद को जोतो 22 भारोत् रेयाक् पारसीको रे ञाम ओटोय आर ओनारे सानाफाना तेयार लागित् ते एनटीएम दो सी-ड़ैक आर सीआइआइएल सालाक् कामी रेयाक् लाकती होयोक्आ ।
  » इलेकट्रँनिक साबादमुराई / पर्यायवाची आर विलोम साबादमुराई से आच् ते बेनावाय से एटाक् रे बेनाव ओचोयाय
  » आबोवाक् काँलेज आर बिरदागाड़ रे पाड़हावेत् को जोतो आसोल बिसोय रे गेयान आनाक् आसोल पाट को रेयाक् तोरजोमा रेयाक् उछान जाहाँ रे 65 खोन 70 आसोल बिसोयको (एहोप् रे 42 बिसोय को रेनाक् धेयान दोहोय तुलुच् ) आर निहिनिधान बार साय गेयानानाक् आसोल पाटको रेयाक् 1760 आसोल पाट गेमित् योजना ताला रे सेलेदोक्आ । (नोण्ड़े उदुकाक् लाकती काना जे नियाहाली एऩसीइआरटी दाराय ते 12 चानाच हाबिच् रेयाक् आसोल पाटकोवाक् तोरजोमा एकेन बारया अनुसुचित पारसीकिन –हिन्दी आर उर्दू रे कोराव काना )।जोखोच् मित्धाव नोवा कामीकासनी एहोबोक्आ तोबे तायोम रेयाक् परियोजनाको रे मोट तोरजोमा आर मित् ओनमान ञेल लेकाते जोतो पारियोजना रेयाक् ओकते रे नोवा रेयाक् लेखा नाहिनिधान 8800 हाबिच् हों सेटेर दाड़ेयाक्आ।
  » भारोत् रेयाक् पारसी को रे तोरजोमा रे जर्नल से तोरजोमा खोन जोनोड़ाव आसोल पाटको रेयाक् उछान आर सोक्सेटेज एमान लागित काउड़ी एम सोहोत
  » ओनोलोया आर तोरजोमाको आयाक् आइपीआर / स्वत्वधिकार लागित दान
  » एटाक्-एटाक् धाप रे तोरजोमा रेयाक् सेनेचेत् आर हुमान ओचो लागित् दान एम
  » सिरजोन भाषा रेयाक् प्रक्रिया से तोरजोमा खोन जोनोड़ाव NLPखोण्ड़रोन लागित् दान

जाहाँ ञुमानाक् परियोजना (जेलेका बारया पारसी ताला रे तोरजोमा रेयाक् आनआरी तोल ) लागित् तोरजोमा रे ड़िग्री/ड़िप्सोमा ओचोको बिरदागाड़ लागित् दान गुटकाथा नोवा जोतो काथाको रेयाक् ञेल प्रस्तावित एऩटीएम रेयाक् ताला रे गानोक् लेकानाक् बेनाव दाड़ेयाक्आ:बिचकोम जे मिसिनानाक् हाबाक् जेलेका लाताराक् लेकान कुड़ाई रेयाक् आसा ।
  » एटाक् –एटाक् पाहटा रे एटाक् –एटाक् लेकानाक् गाखिड़ आर खेमोतो तोरजोक्मा कोवाक् ड़ेटा बेनाव जारवाया । नोवा जारवावाक् आड़ती कोय सालाक् एनटीएम खोन जोगाजोग कातेन आँनलाउन ञामोक्आ ।
  » सेनेचेत् संस्थानको ,पोतोबमुराई नेटवर्क एमानाक् बाराबोर कोल लागित ते आर नावा सुची को सालाक् गेयानानाक् आसोल पाट एटाक् –एटाक् ओनोल रेयाक् निताक् तोरजोमा रेयाक् भोङाक् सुची तेयार
  » तोरजोमा लागित ते खाटो ओकतो रेयाक् सेनेचेत् कामीहोरा
  » नापायउताराक् तोरजोमा जिनिस को रेयाक् पोरचार पासनाव आर उसकुर
  » मिसिन ते तोरजोमा लागित् उसकुर

पाथाम रेयाक् सुची पासनावा जाहाँ दो हेतो लागित् पासेच् खोज काथा कोय पुराव दाड़ेयाक् ,नोण्ड़े इञ एतोहोप दोलाक् ञुतुम कोञ एम दाड़ेयाक्आ जोखोच् पारियोजना सिकारोक्आ नोवा दो चारचा रेयाक् बिसोय काना:
 
तोरजोमा लागित ते पाथाम को (जर्नल)
(एनटीएम दारायते हेतोवाक् एमआकानाहाँक)

आसामी
1. गरीयसी (सासापड़विच् हरेकृष्ण देव)
2. प्रन्तिक (सासापड़विच् पी.जी.बरुआ)
3. अनुराध पारपार(सासापड़ाविच् पी.ठाकुर)

बंगला
4. अनुवाद पत्रिका
5. भाषानगर(अनियतकालीन)
6. भाषाबंधन
7. एबांग मुशायरा (ओनोल थोपा जाहाँ दो बापाड़ाय लेकाते आसोल पाट को रेयाक् काथा कोय सोदोरोक् काना)
8. विज्ञापन पर्व(कला आर रचनात्मक ओनोल रेयाक् तोरजोमा)
9. अन्तरजातीक आंगिक (ओनसोलारि/ हादरगेजेरारि फुंखानि रावसोलायनायाव गोसो होयो)
10. प्रभान्तर (आसोल लेकाते टोठावानाक् तोरजोमा –पाट आर ओनोलिया चेतान रे रिबित्)

बोड़ो
11. बोड़ो साहित्य सभा पत्रिका

अंग्रजी
12. इण्ड़ियन लिट्रेचर ( साहित्य अकादमी)
13. ट्रन्सलेशन टुड़े (तोरजोमा पानावहाड़ रेयाक् पाथाम CIILखोन उछान)
14. यात्रा (आसामिया खोन तोरजोमावाक्)
15. अनिकेतना (कन्नड़ रे)
16. मलयालम लिट्रिरी सर्वे(मलयालम खोन)
17. उर्द अलाइव (उर्द खोन)
18. कोबिता रिव्यु(द्विभाषिक,बंगाली-अंग्रेजी)
19. इन्टरनेशनल जन्ल इन ट्रन्सलेशन (बाहरी प्रकाशन)

गुजरीती
20. वी (आड़ी बाड़ती तोरजोमा रेयाक् संवाहक)
21. गद्यपर्व

हिन्दी
22.तन्व (भारोत रेयाक् आर विदेशी सालाक् एटाक्-एटाक् पारसी खोन)
23. अनुवाद (तोरजोमा रे ओनोलाक् साँव-साँव एटाक् –एटाक् पारसी रे तोरजोमा )
24. पहल( एकेन तोरजोमा लागित् गे बाङ मेनेक् ओना को खोन किछू गे)
25. समकालीन भारतीय साहित्य (साहित्य अकादमी)
26. वागार्थ
27. नयाज्ञानोदय
28. भारतीय अनुवाद परिषद् पत्रिका

कन्नड़
29. अनिकेतना (एटाक् भारोत रेयाक् पारसीको खोन अंगरेजी अनिकेतना रेयाक् सारेच् हाटिञ)
30. देश-कल (तोरजोममा को रेयाक् थोपा)
31. संक्रमण(तोरजोमाको रेयाक् थोपा)
32. संवाद (साङगे लेखा रे तोरजोमा रेयाक् उछान)
33. संकलन

कश्मीरी
34. शीराजा-कश्मीरी (संस्कृति विभाग,कश्मीर सरकार)
35. अलावा (सुचना प्रद्योगिकी विभाग,कश्मीर सरकार)

कोंकणी
36. जाग (चाँदोकिया,तोरजोमा थोपा)

मलयालम
37. केरल कविता (तोरतोमा को रेयाक् थोपा,आसोल कायते साँवहेतिया पाट)
38. मातृभूमि (विशेष तोरजोमा लेखा)
39. कला कुमुदी
40. मध्यमान

माराठी
41. कल्याणे भाषान्तर
42. भाषा अणी जीवन
43. प्रतिष्ठान (साङगे कतोरजोमा को साँव)
44. पंचधारा (हिन्दी खोन तोरजोमावाक् ,तेलुगू आर कन्नड़ मराठी आसोलाक् साँव)
45. साक्षात (तोरजोमा रे उछान ञुमानाक् लेखा)

मैथिली
46. मैथिली अकादमी पत्रिका(बाड़ाय लेकानाक् आसोल पाट रेन आसेनिच्)
47. घर-बाहर (तोरजोमा आसेनिच्)

उड़िया
48. सप्तभाषिका

पंजाबी
49. समदशी (पंजाबी अकादमी ,नयी दिल्ली ओका-ओका दो तौरजोमा हो)
50. आखर (अमृतसर,आसेल लेकात सिरजावाक आर समीक्षात्मक तोरजोमा रेयाक् उछान)

सेताली
51. सार सागुन
52. लाहान्ती पत्रिका

तमिल
53. दिसाइकल एट्टूम (बारोत रेयाक् पारसी को खोन)

तेलुगू
54. विपुला (बाड़तीतेत् एटाक् पारसी को कोन तोरजोमा)
55. तेलगु वैज्ञानिक पत्रिका (तेलुगू अकादमी)