फोन्ट मामला

1. भारत रेयाक् पारसी पाठ बाबोत ते चेत् इञ चेकाया, इञ बाक्सा (लातार रे एम आकात लेका) से कुकली चिन्हा ञेलाञ ?
  speacial characters
 
2. भारत रेयाक् पारसी पाठ ञेलोक् काना, मेनखान किछूगान साबाद को ठीक ते बाङ राकाप् काना ?
 
3. डाउनलोड मे कश्मीर फॉन्ट
डाउनलोड मे संताली फॉन्ट
डाउनलोड मे सिन्धी फॉन्ट
 
  बेस ते भारत रेयाक् पारसी को ते ञेल लागित् लातार रे नोवा उपाय को एमाक् काना
   
  ए. आम माड़ाङ सोमोलोक् मे / इंडिक इंस्टल मे (भारत रेयाक् पारसी ञेल लागित् विडोज फाइल को)
    इंडिक चालाव लागित् नोण्डे क्लिक मे विडोज एक्सपी आर एटाक् को लागित्
    इंडिक चालाव लागित् नोण्डे क्लिक मे विडोज 2000
   
  बी. नोवा साइट को ब्राउजर को बेभार कातेन ञेल दाड़ेयाक्आः
  - इंटरनेट एक्सप्लोर 6.0 आर चेतान
  - फायरफॉकस 1,5 आर चेतान
    नोटः जुदी आम इंटरनेट एक्सप्लोर से फायरफॉक्स रेयाक् मारे उछान लाय आकाना नावाँ उछानाक् बेभार मे।
   
  सी. लातार रे भारत रेयाक् पारसी पाट को मोञ्ज ते ञेलोक् लागित् गोड़ोवाक् ऑपरेटिंग सिस्टम मेनाक्आ
   
   
 पारसी बेभार ऑपरेटिंग सिस्टम
गुजराती विडोज एक्सपी आर चेतानाक्
हिंदी विडोज 200 आर चेतानाक्
कन्नड़ विडोज एक्सपी आर चेतानाक्
मलयालम विडोज एक्सपी सालाक् ते कामीयेत् पेक 2 (लकतीगेया)
पंजाबी विडोज एक्सपी आर चेतानाक्
तेलगू विडोज एक्सपी आर चेतानाक्
तमिल विडोज 2000 आर चेतानाक्
   
 
  विडोज एक्सपी आर चेताना लागित् इंडिक चालावमे
  1. सेनोक् मे स्टार्ट->सेटिंग->कंट्रोल पेनल->डेट->टाइम->लेंग्वेज एण्ड रीजनल ऑपशन->रीजनल एण्ड लेंग्वेज ऑपशन->लेंग्वेज टेब->(इंस्टल फाइल रे टीक मे कॉम्प्लेक्स स्क्रीप्ट रे) आर ओके रे क्लिक मे।
   
    1
   
  2. ओके रे क्लिक (लातार रेयाक् चितार )
   
    1
   
  3. आम इंडिक चालाव लागित् विडोज एक्सपी रेयाक् सीडी लाकतीक्आ
   
 
 
   
    इंडिक चालाव लागित् विडोज 2000
  1. स्टार्ट-> सेटिंग-> कंट्रोल पेनल-> रीजनल ऑपशन-> लेंग्वेज-> इंडिक (इंडिक रे टीक मे) आर ओके क्लिक मे।
   
    1
   
  2. ओके रे क्लिक (लातार रेयाक् चितार )
   
    1
   
  3. आम इंडिक चालाव लागित् विडोज 2000 रेयाक् सीडी लाकतीक्आ