ओकोय सालाक् मेसा आकानाय?

भारतीय भाषा संस्थान (सीआइआइएल)

नितोक्, भारतीय भाषा संस्थान (सीआइआइएल) नोडल एजेंसी आर एनटीएम रेन आसोक् राखायिच् कानाय आर नोवा मिशन सीआइआइएल रेयाक् राचा खोन गे चालाव बानाक् काना। सीआइआइएल रेन निदेशक नोवाँ मिशन रेन नोडल अधिकारी कानाय। नोवा रे धेयान एमाक् काना जे मुचात् रे एनटीएम गानोक् अधिकारीयाक् लाकतीयानाक् हें तो ञाम तायोम मित् टेच् फुरगाल संस्था बेनाक्आ। एनटीएम एटाक् भारोत रेयाक् संस्था को, जेलेका- साहित्य अकादमी, नेशनल बुक ट्रस्ट (एनबीटी), वैज्ञानिक आर तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी), सी-डेक एमीन गोड़ो तेय कामीया।

एनटीएम लागित् बाड़ती कामी गोटाय लागित् मित् टेच् जुमित् ते परियोजना सोलहा समिति (पैक) मेनाक्आ। 25 गाखुड़ होड़को सेलेत् मेनाक्आ कोवा- तोरजोमा पानाड़हाव आर हेवा रे लागाव आकान खोण्डरोन पाठवा आर गाखुड़को, ओनोलिया, साँवहेदिया, साँवहेंदानाक् संस्था रेन पारसेत्, बिरदागाड़ रेन कुलपति, पुथी आखरिञ को आर उछानको रेन रासिया, भारोत सोरकार रेन सूचना आर प्रौद्योगिकी बिभाग रेन रासिया आर आइआइटी लेकान संस्थान को रेन प्रोफेसर को।

पैक इका कातेन, एनटीएम आयाक् कामी को तोराव लागित् दिसहुदिस आर सालहा लागित् नोवाँ को पोनया जोगसमिति मेनाक्आ-
i. दोर गोटाय जोगसमिति
ii. गेयान फेडात् जोगसमिति
iii. गोड़ो लेकाते गोड़ो एम लागित् जोगसमिति
iv. गोड़ो लेकाते गोड़ो एम लागित् गारानट-इन -एड़
 
परियोजना सोलहा समिति – (एनटीएम-पैक)
नोडेल अधिकारीः निदेशक, भारतीय भाषा संस्थान
परियोजना निदेशक
एनटीएम लागित् सिकार पोदः65
गोड़ो कामियाको