रानाकाप्

एनटीएम मीडिया यूनिट दो हिजुक् कान सेरमा रे भारत रेयाक् जोतो अनुसूचित पारसी को रे मारे सेरेञ (लोक संगीत) रेयाक् सोदोर लेकाते प्रोमो रेयाक् मित् आटाल ए बेनावेत् काना। नोवाँ लाहा खोन गे बारया प्रोमो काहनी आर पाटा चितार आर चितार रेयाक् गुडियाव मुचात् आर ताला रेयाक् भावतेत् रेयाक् तोरजोमा मेनाक्आ। आसोकाय ते पाटा चितार पाछिम बेगाल रेयाक् पाछिम पाहटा रे ञामोक् मित् होड़ सोनोदोर काना।