परियोजना रेयाक् जोस

एनटीएम रेयाक् आसोल कामीकासनी होयोक्आ
1. इरालाक् थाक् रेयाक् सेलेततत् जोतो 22 भारोत रेयाक् पारसी को रे वैज्ञानिक आर तकनीकी साबाद रेयाक् उतनाव
2. तोरजोक्मा कोवाक् सेनेचेत्
  - खाटो सेनेचेत् कामीहोरा रेयाक् ओराम
- पारसी रेयाक् हिसा लेकाते तोरजोमा लागित् पाड़हावधारा बेनाव
- सेनेचेत् कामी होरा
- तोरजोमा प्रौद्योगिकी आर ओना कोन जोनोड़ाव पाहटा रे सिरा पाड़हाव धारा रेयाक् उताव
- पाड़हावगोड़ो सोहोत्
- खोण्ड़रोन परियोजनाको उसकुराक्
3. बापाड़ाय रेयाक् पोरचार पासनाव
4. नापाय उताराक् तोरजोमा रेयाक् पोरचार –पासनाव आर उसकुर
5. मिसिन गोड़ो ञामात् (MAT) आर मिसिन ते तोरजोमा (MT) उसकुर
  - भारोत रेयाक् पारसी र अंग्रेजी ताला रे
- मित् बारोत् रेयाक् पारसी को एटाक् भारोत रेयाक् पारसी को तालारे
- भारोत रेयाक् पारसीको आर लेखाक् लेखाक् दिसाम बाहरे पारसी को ताला रे
6. नापाय उताराक् तोरजोमा लागित् सानाफाना जोमोन साबादमुराई पर्यायवाची, विलोम साबादमुराई, साबाद सेन्दराय्च्, आँनलाइन ञेलाय आर तोरजोमा रेयाक् दिनाम सोत लागित् साँफटवेयार एमान बेनाव आर नोवा हो बाड़ायदे चेत् ञेलरे नोवा सुविताको नाहाक्आक् आर ओसार रेहेत जेमोन मोबाइल सानाफाना ।