फोसावनाय

रावसोलायनायखौ थिखान्थिगोनां खालामनो थाखाय एनटिएमा गाहायाव होनाय माखासे थाखोफारिफोरखौ लायो। बेफोर जादों:रावसोलायनोगोनां बिजाबफोरखौ सिनायथिनाय;सिनायथिजानाय बिजाबफोरनि थाखाय इनटेलेक्टुयेल प्रपारटि राइट(आइपिआर) मोननो नाजानाय;भारतारि रावनि फोसावगिरिफोरखौ लोगो हमनाय आरो बिसोरनि गेजेरजों भारतारि रावनि सुजुगिरि मदद हानजानि (इएसजि) दिथायाव बिजाबफोरखौ रावसोलायहोनाय आरो नायबिजिरफामहोनाय। रावसोलायनायनि नायबिजिरफामनाया मोननै गुबुन गुबुन थाखोवाव जायो रावसोलायगिरिया एनटिएमनो गिबि नायबिजिरफामनाय आरो गनायथिनि थाखाय गिबि गिबि गांजि रावसोलायनाय बिलाइ गथायनांगोन। जोबथा नायबिजिरफामनाया जागोन जेब्ला बिजाबनि आबुं रावसोलायनायनि मेनास्क्रिपखौ मोनखांनायनि उनाव। बे बादि थाखोगोनां रावसोलायनाय खान्थिया रावसोलायनायनि गुनखौ लाखिनायव मदद खालामगोन