सोदोबबिहुं आरो आयदायारि सोदोबबाख्रिफोरनि(ग्ल’सारि) डाटाबेस

सोदोबबिहुं आरो आयदायारि सोदोबबाख्रिफोरनि डाटाबेसा बाहायगिरिफोरखौ भारतारि रावफोराव थानाय सेरावारि,नैरावारि आरो बांरावारि गुबुन गुबुन आयदाफोरनि सोदोबबिहुं,आयदायारि सोदोबबिहुं आरो सोदोबबाख्रिफोरनि आबुं खारिथिखौ मोनहोयो। थि खाखानाय समाव एनटिएमनि खामानिखौ मावफुंनो,गियाननि बिजाबफोरनि रावसोलायगिरिफोरा थोजासे बिबांनि मोजां नैरावारि,जर’खा आयदायारि एबा फराबिजाबनि सायाव जथायनाय आयदायारि सोदोबबाख्रि मोननांगोन।जौगा मान थाखोनि टारमिनल’जि बाहायनायाव बे बिजाबनि सायाव जथायनाय आयदायारि सोदोबबाख्रिफोरा रावसोलायगिरिफोरखौ मदद होगोन।