गुदि

एनटिएमनि गुदि सानस्रिया गुबैयै गाहाय मन्थ्रि डा•मनमहन सिंहनिफ्राय फैनाय। नेसनेल नौलेज कमिसननि गिबि जथुमायाव , सुबुंफोरनि सोलोंथायाव बाहागोलानाय आरो सोलोंबाय थानायखौ फुवारनाय,फोगोमनाय आरो गोबां मोनस’हायै गोनां आयदाफोराव गियान बांहोनो थाखाय रावसोलायनाय मुवाफोरनि बिफावा जोबोर गोनांथार बिथाङा होनना बुंथिदोंमोन। साम पिट्रदा मासि दैदेननाय बे कमिसनना बे सुबुरुनखौ लिरना लादोंमोन आरो बिथांमोनहा भारताव रावसोलायनाय सोलोंथाय जौगाहोनांगौनि थाखाय आलादा गंसे फंसंथान एबा मिसननि गोनांथिखौ गोख्रैनो मोनदांनो हादोंमोन।

बे बाथ्राया सैथोदि भारत हादराव रावसोलायनाया मोनसे सोलिफु हाबाफारि नाथाय हादरनि रावसोलायनाय हाबा-हुखानि आयदा, राव, मान, राननाय राहा आरो मोननायराहाफोरनि बेलायाव सोमोन्दो गैलायै, समानथाय गैयैनि थाखाय सोरखारनि फारसेनिफ्राय सोरजिलु आखाइ होनांगौनि गोनांथि जाना फैदों। रावसोलायनाय हाबा-हुखाफोरा थोंजोङै एबा खेंस्लालियायै खामानिबो(साख्रि) मोनहोनो हायो, बेखायनो खामानि मोनै लेखा गोरों सुबुंफोरा सरासनस्रा सुबुंफोरखौ सिबिनायजों लोगोसे गावसोरबो मोजां मावबान्था गोनां जिउराहायाव नांथाबनो थुलुंगा मोनो।

रावसोलायनाय आरो सुबुं सम्पद जौगाखां होनायजों मोनसे गोगो गियान गोनां समाज दानायनि सांग्राथिया नेसनेल नौलेज कमिसनखौ रावसोलायनाय हाबा-हुखा, बेनि जौगाखांहोनाय, फोसावनाय आरो गोसोरहोनायाव नांथाबनानै थानाय गुबुन गुबुन एजेनसि आरो सबुंफोरखौ लानानै डा•जयन्ती घ’षनि दैदेननायाव मोनसे मावफुं हानजा दाना होनो गोनां खालामो। बे मावफुं हानजायाव भारतनि सोमोन्दो गोनां सोरकारि, खाव-सोरकारि गौथुम, सोलोंथायजों लोबबा गोनां, रावबगियानगिरि, सोलोंथायगिरि, फोसावगिरि आरो गुबुन रावसालायनायनायजों लोबबा गोनां सुबुंफोरनि थान्दैखौ सोफानाय जायो। बे मावफुं हानजाया इंराजी 2006 माइथायनि फ्रेबुवारि दानाव गिबि जथुमनाय लोगो लोगो बै समनि भारतारि राव मिरु फसंथाननि(सिआइआइएल)बिथोनगिर फ्र•उदय नारायन सिंहआ बे फोथारनि गुवार नक्साखौ बेखेवथिनानै होयो।