പ്രസാധകരുടെ ഡേറ്റാബേസ്

ഇംഗ്ലീഷിലും ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകളിലും ഭാരതത്തിലുടനീളമുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍ പ്രസാധകരുടെ ഡേറ്റാബേസില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് പ്രസിദ്ധീകരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയെല്ലാം പേരുകള്‍, മേല്‍വിലാസം, കാറ്റലോഗുകള്‍ തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമാകുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറിയാണ്. പുസ്തകചന്ത, പ്രസാധക സമ്മേളനങ്ങള്‍, ഓണ്‍ലൈന്‍ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയവയിലൂടെയാണ് എന്‍ടിഎം പ്രസാധകരെക്കുറിച്ചും അവര്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉള്ള വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുന്നത്.

ഇതുവരെ എന്‍ടിഎം രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ഏകദേശം 105ലധികം പ്രമുഖ പ്രസിദ്ധീകരണ സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഈ സെര്‍ച്ച് വിന്‍ഡോയിലൂടെ ഉപയോക്താവിന് പ്രസാധകരുടെ പേരുകള്‍, അവര്‍ ഏതു ഭാഷയിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് എന്ന വിവരം, അവരുടെ ഓഫീസ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സ്ഥലം തുടങ്ങിയവ ലഭ്യമാകും.
 

Search Results
Total No of records found : 4449 You are viewing page 1 of 445
1 .  
 
21st Century Publications
Category:   Humanities & Social Sciences, Literature, General,
Languages:   Punjabi,
2 .  
 
A C B Publications
Category:   Humanities & Social Sciences, Literature, General,
Languages:   Bengali,
3 .  
 
A C E Publications
Category:   Humanities & Social Sciences, Literature, General, Translation,
Languages:   Bengali,
4 .  
 
A K Mishra Agencies (P) Ltd. And New Age Publications
Category:  
Languages:   Odia,
5 .  
 
A Mukherjee and Co Pvt Ltd
Category:   Humanities & Social Sciences, Science & Technology, Literature, General, Translation,
Languages:   Bengali,
6 .  
 
A. B. Chaudhuri
Category:   General,
Languages:   English,
7 .  
 
A. B. Enterprise
Category:   General,
Languages:   English,
8 .  
 
A. D. Shroff Memorial Trust
Category:   General,
Languages:   English,
9 .  
 
A. P. Dalita Research Centre
Category:  
Languages:   Telugu,
10 .  
 
A. P. Freedom Fighters Cultural Committee
Category:  
Languages:   Telugu,
12345678910...>>