अनुवादकक राष्ट्रीय पंजी (एनआरटी)

एनटीएम अनुवादक राष्ट्रीय पंजी (एनआरटी), अनुवादकक नामक सूची, व्यावसायिक सूचना आ संपर्क विवरणकेँ अद्यतन करैछ। ई अनुवादकक एकटा निर्देशिका थिक, जतएसँ स्वतंत्र अनुवादकक विषयमे सूचना प्राप्त कएल जाए सकैछ। ई हुनक व्यवसाय, व्यावसायिक अनुभव, भाषासभक जानकारी आ अनुवादमे विशेषज्ञताकेँ जगजाहिर करैछ। अनुवादमे संलग्न ओ आकांक्षा रखनिहार दुनू तरहक अनुवादक अपनाकेँ एनआरटीमे पंजीयन करा सकैत छथि। अनुवादककेँ दू तरहेँ एनआरटीमे पंजीकृत कएल जाइछ- ओ या तँ स्वयं एनआरटीमे पंजीकृत भए सकैत छथि वा एनटीएम द्वारा देशक विभिन्न भागमे आयोजित कार्यशाला, संगोष्ठी वा अभिविन्यास कार्यक्रममे अनुवादक चिह्नित कए पंजीकृत कएल जाइत छथि। हमसभ उदीयमान अनुवादक लोकनिक पंजीकरणक सम्बन्धमे अनुभवी अनुवादक आ विशेषज्ञ लोकनिक सुझावकेँ सेहो ध्यानमे रखैत छी। डाटाबेस अनुवादकक हेतु विशिष्ट सूचना सुनिश्चित करैत अछि।

अनुवादकक पंजीयन हेतु ‘अनुवादक राष्ट्रीय पंजी’ ऑनलाइन उपलब्ध अछि।

  Click here to Register

Search Results
Total No of records found : 7299 You are viewing page 1 of 730
1
Name :  
Translation Experience :   30+
Mother Tongue :   - Select -
Language Known :   Hindi,
2
Name :   A. Ajitha
Translation Experience :   - Years -
Mother Tongue :   - Select -
Language Known :  
3
Name :   ?????
Translation Experience :   20+
Mother Tongue :   Oriya
Language Known :   English,Hindi,Oriya,
4
Name :   A Eswaran
Translation Experience :   - Years -
Mother Tongue :   Tamil
Language Known :   Telugu,
5
Name :   A Rajamanickam
Translation Experience :   30+
Mother Tongue :   English
Language Known :   Tamil,
6
Name :   A Salihakhanam
Translation Experience :   7
Mother Tongue :   - Select -
Language Known :  
7
Name :   A. Chandra Bose
Translation Experience :   2
Mother Tongue :   Tamil
Language Known :   English
8
Name :   A. Ethirajulu
Translation Experience :   None
Mother Tongue :   Telugu
Language Known :   English, Telugu
9
Name :   A. Hemasanga
Translation Experience :   None
Mother Tongue :   None
Language Known :  
10
Name :   A. James
Translation Experience :   None
Mother Tongue :   None
Language Known :  
12345678910...>>